ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење сливника у Љубићској улици, на Обилићевом венцу и булевару Св. Пантелејмона.

Провера сливничких веза у улици Париске комуне.

Отпушење уличне мреже у Батушиначкој улици и прикључне везе у улици Старца Вујадина 2а.

Отпушење инсталација код Народног позоришта и у радној зони Север.