ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење сливника у Хајдук Вељковој улици, на Обилићевом венцу и булевару Св. Пантелејмона.

Испирање уличне мреже у улици Војводе Гојка (код Палилулске рампе).

Испитивање функције сливника због асфалтирања у улици Париске комуне.

Отпушење прикључне везе у улицама Бабички одред код броја 2, Милана Топлице код броја 35 и Врањанској улици код броја 23.