ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење сливника у Зетској и улици Војводе Мишића.

Испирање уличне канализације у улици Томе Росандића.

Отпушење атмосферског сливника у Његошевој улици код броја 6б.