ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење сливника у Душановој улици.

Отпушење прикључне везе у улици 7. Јули бр. 45.

Отпушење канализације на булевару Немањића – Вртић „Плави чуперак“.

Испирање уличне мреже у улици Симе Динића (Ново Село).

Чишћење шахте у Зајечарској улици.