ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење сливника у Сарајевској и Прибојској улици.

Отпушење прикључне везе у улицама Шумадијској (Горица) и Људевита Гаја 22б.

Испирање уличне мреже у улици Симе Динића (Ново Село).

Разбијање бетона у прикључној вези у Мариборској улици код броја 44.