ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење атмосферских сливника на Булевару др Зорана Ђинђића.

Чишћење атмосферских сливника у улици Јована Ристића.

Редовно испирање уличне мреже у улици Јованке Бончић.

Испирање прикључне везе због снимања и прoвера прикључка у улици Илиндендској 46.