ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У оквиру планског одржавања канализационе мреже, током дана екипе ЈКП“Наиссус“ обављају радове на следећим локацијама:

РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ СЛИВНИКА ПО НАЛОГУ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША:

Византијски булевар, Љубомира Николића

НАМЕШТАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПЦА

Бубањска код бр. 25

ИСПИРАЊЕ УЛИЧНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

VIII Конгрес

ИЗРАДА ПРИКЉУЧНЕ ВЕЗЕ

Боривоја Николића 19

ДАВАЊЕ ПРИКЉУЧКА

Тодора Миловановића бр. 13