ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Отпушење прикључне везе у улици Трг Краља Александра, код броја 11.

Усисавање прикључне везе у улици Раде Кончар, код броја 43а.

Поправка оштећеног прикључка у улици Раде Кончар, код броја 43а.

Редовно чишћење атмосферских сливника у улицама Вождовој и Генерала Милојка Лешјанина.