ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Отпушење унутрашњих инсталација у Радној зони „Север“ – ФАЗИ

Чишћење атмосферског сливника у Тврђави.

Ручно чишћење атмосферског сливника у Трвђави.