ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У оквиру планског одржавања канализационе мреже, током дана екипе ЈКП“Наиссус“ обављају радове на следећим локацијама:

РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ СЛИВНИКА ПО НАЛОГУ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША:

Византијски булевар, Марина Држића

ИСПИРАЊЕ ЗБОГ СНИМАЊА

Војводе Танкосића први прилаз бр. 13

ДАВАЊЕ ПРИКЉУЧКА

Тодора Миловановића бр. 13, Момчила Миловановића бб

ИСПИРАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У КРУГУ ФИРМЕ, 2 СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА

Извориште Медијана