ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Усисавање и поправка колектора у насељу Паси Пољана, у улици Чедомира Крстића.

Отпушење прикључне везе у насељу Брзи Брод, у улици Врањанској 1.