ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење атмосферских сливника по налогу управе за комуналне делатности и инспекцијске послове града Ниша на булевару Св. Цара Константина.

Давање прикључка за канализациону мрежу у улици Радоја Домановића 24.

Обилазак сливника на терену услед падавина у улицама Војводе Мишића, Божидарчевој, на булевару Немањића.