ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење атмосферских сливника по налогу управе за комуналне делатности и инспекцијске послове града Ниша у Шуматовачкој улици.

Чишћење сливника по налогу у улици Душана Поповића.

Испирање мреже у улици Томе Росандића. Поправка колектора и усисавање у улици Чедомира Крстића (Паси Пољана).