ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење атмосферских сливника по налогу управе за комуналне делатности и инспекцијске послове града Ниша у Прибојској улици.

Испирање канализационе мреже у следећим улицама: Војводе Гојка (код палилулске рампе), Томе Росандића.

Реконструкција прикључка и усисавање у улици Војводе Танкосића I прилаз 14.