ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У оквиру планског одржавања канализационе мреже, током дана екипе ЈКП “Наиссус“ обављају радове на следећим локацијама:

РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ СЛИВНИКА ПО НАЛОГУ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША:

Расадник, Књажевачка

ДАВАЊЕ ПРИКЉУЧКА

Генерала Черњајева бб, Трг Републике, Медошевац, Страхиње Симоновића 5

ОТПУШЕЊЕ

Трг Учитељ Тасе

ИСПИРАЊЕ 2 СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА Ко205 и Ко208

Првомајска

ИСПИРАЊЕ 2 СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА Ко204 и Ко206

Епископска