ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У оквиру планског одржавања канализационе мреже, током дана екипе ЈКП “Наиссус“ обављају радове на следећим локацијама:

РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ СЛИВНИКА ПО НАЛОГУ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША:

Књажевачка

ДАВАЊЕ ПРИКЉУЧКА

Врежински булевар 22, Јована Апела бб, Дерокова 22

ОТПУШЕЊЕ

Трг Учитељ Тасе

ИСПИРАЊЕ

Првомајска, Епископска