ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У оквиру планског одржавања канализационе мреже, током дана екипе ЈКП “Наиссус“ обављају радове на следећим локацијама:

РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ СЛИВНИКА ПО НАЛОГУ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША:

Милована Глишића, Кнеза Михајла Обреновића, Булевар Николе Тесле

ИСПИРАЊЕ УЛИЧНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Мраморска

ДАВАЊЕ ПРИКЉУЧКА

Љубе Дидића 18

УСИСАВАЊЕ ШАХТЕ

Војводе Танкосића I прилаз 14

ОТПУШАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Трг Краља Милана – ОТП банка