ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У оквиру планског одржавања канализационе мреже, током дана екипе ЈКП “Наиссус“ обављају радове на следећим локацијама:

РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ СЛИВНИКА ПО НАЛОГУ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША:

Др Драгише Мишовића, Чарнојевићева, Димитрија Туцовића

ИСПИРАЊЕ УЛИЧНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Мраморска

ДАВАЊЕ ПРИКЉУЧКА

Љубе Дидића 18, Друга нишавска II прилаз 2а