ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У оквиру планског одржавања канализационе мреже, током дана екипе ЈКП“Наиссус“ обављају радове на следећим локацијама:

РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ СЛИВНИКА ПО НАЛОГУ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША:

Пролетерска, Бранка Миљковића

ЗАТРПАВАЊЕ УДАРНЕ РУПЕ

Мокрањчева

РАДОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ

Извориште Медијана

ИСПИРАЊЕ ДВА СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА

Трг Мије Станимировића