ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У оквиру планског одржавања канализационе мреже, током дана екипе ЈКП “Наиссус“ обављају радове на следећим локацијама:

РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ СЛИВНИКА ПО НАЛОГУ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША:

Добриле Трајковић, Војводе Бојовића, Димитрија Туцовића

ИСПИРАЊЕ УЛИЧНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Војводе Гојка

ДАВАЊЕ ПРИКЉУЧКА

Милутина Миланковића 40

ОТПУШЕЊЕ

Синђелићев трг 14б

ЗАТРПАВАЊЕ УДАРНЕ РУПЕ И ПРОВЕРА ШАХТЕ

Божидарчева