ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У оквиру планског одржавања канализационе мреже, током дана екипе ЈКП “Наиссус“ обављају радове на следећим локацијама:

РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ СЛИВНИКА ПО НАЛОГУ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША:

Ћирила и Методија, Јустина Поповића, Димитрија Туцовића

ИСПИРАЊЕ УЛИЧНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Војводе Гојка

ДАВАЊЕ ПРИКЉУЧКА

Бабички одред 116, Теслићка 16