ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Уроша Динића, Светолика Ранковића, Ивана Милутиновића.

Испирање уличне мреже у улици Ивана Гундулића.

Постављање забране поред оштећене шахте на булевару 12. Фебруар.

Провера уличне мреже у улици Ваздухопловаца.

Отпушење прикључне везе у Мостарској улици.