ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Марка Јовановића, Косте Абрашевића и Ивана Милутиновића.

Испирање уличне мреже у улици Обрена Николића.

Утврђивање квара на канализационој мрежи и попуна ударне рупе у насељу Суви До, у ул. Маршала Тита.