ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Старца Вујадина, Славише Цекића, Владислава Рибникара.

Испирање због снимања у улицама: Ђорђа Јовановића, Књажевачкој и Боривоја Стевановића.

Попуњавање рупе на коловозу у улицама Зорана Радосављевића Чупе и Војислава Илића Млађег.

Испирање атмосферске канализације са два специјална воозила у ул. Булевар 12. фебруар.