ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Његошева, 1300 каплара, Мердарска.

Прање и усисавање шахте за потребе ОВМ на Мраморском брду.

Давање прикључка у улици Велимира Рајића.

Прање и усисавање шахти на изворишту Медијана.

Испирање атмосферске канализације са два специјална воозила у ул. Булевар 12. фебруар.