ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Бољевачка, Јована Дучића, Кованлучка.

Прање ПС и контрола пумпи у ПС Никола Тесла.

Испирање уличне мреже у Врањанској улици.

Провера поклопца шахте у улици Димитрија Туцовића (код Леонија).

Попуна рупе поред атмосферског сливника у улуци Станоја Бунушевца.