ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Блачка, Јована Дучића, Кованлучка.

Давање прикључка у улици Кеј Мике Палигорића.

Испирање уличне мреже у Хомољској улици.