ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Владимира Гортана, Божидара Вељковића.

Давање прикључка у улици Војводе Танкосића и у улици 1330 каплара II прилаз у насељу Паси Пољана.

Провера атмосферског сливника канализације у Душановој улици.

Отпушење прикључне везе у Његошеваој улици.

Отпушење канализације на булевару Немањића.

Испирање колектора у селу Поповац.