ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Ђорђа Крстића, Просветна, Белопаланачка.

Отпушење уличне мреже у Студентском центру код Правног факултета.

Прање пумпне станице и вађење пумпи из ПС Сточни трг.

Попуњавање рупе поред шахте у насељу Апеловац.