ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Добросава Јовановића Станка, Браће Игњатовић, Синђелићева.

Отпушење прикључне везе и уличне мреже у улицама Ђорђа Јовановића и Љубише Цветковића Робија.

Попуњавање ударне рупе у Божидарчевој улици.