ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Милунке Савић, Старца Вујадина, Трг Републике (Нишка Бања).

Испитивање прикључне везе у улици Девете бригаде.

Отпушење прикључне везе и уличне мреже у улицама Ђорђа Јовановића и Љубише Цветковића Робија.