ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Миладина Поповића, Видоја Јовановића, Петра Коњовића.

Давање прикључка у улицама: Бранка Радичевића и Веселина Крајачића.

Отпушење уличне мреже у улици Љубише Цветковића Робија.