ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Жарка Јерковића, Бубањска, Српских јунака (Нишка Бања).

Давање прикључка у улицама: Бранка Радичевића 28 и Веселина Крајачића 91.

Усисавање шахти за потребе изградње на изворишту Медијана.