ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У оквиру планског одржавања канализационе мреже, током дана екипе ЈКП “Наиссус“ обављају радове на следећим локацијама:

РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ СЛИВНИКА ПО НАЛОГУ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША:

Војводе Вука, Шумадијска

ИСПИРАЊЕ УЛИЧНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Стара железничка колонија, Боре Вукмировића

ДАВАЊЕ ПРИКЉУЧКА

Епископска 19

РАД ЦИСТЕРНЕ ПО ЗАХТЕВУ

Цара Душана 28 – Стамбена заједница