ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Божидара Миљковића, Јагодинмалска, Милоша Ђурића.

Чишћење атмосферских сливника у улици Војводе Мишића.

Провера шахт поклопца уличне мреже у улици Бубањска прилаз 2.