ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ   

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Крагујевачка, Габровачка река.

Редовно машинско чишћење атмосферског сливника у Дурмиторској улици.

Скупљање материјала извађеног из уличне шахте на булевару Св. Цара Константина.

Провера шахт поклопца атмосферског сливника у улици Тихомира Бранковића Јоце.

Провера канализације у улици Вере Благојевић.