ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Дурмиторска, Габровачка река, Борислава Николића Серјоже.

Давање прикључка у улицама: Епископска и Ивана Гундулића.

Отпушење и испирање уличне мреже у Врањанској улици.

Чишћење атмосферских сливника у Рентгеновој улици.