ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Чегарска, Гаврила Принципа, Љубомира Николића.

Чишћење атмосферских сливника у улици Девете бригаде код хале Чаир.

Испирање прикључне везе у улици Народних хероја.