ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у следећим улицама: Јелке Радуловић, Пионирска, Шантићева.

Отпушење прикључне везе у улицама Војводе Путника 40а и Милана Топлице 18.

Провера атмосферске канализације на углу улица Сарајевска-Булевар 12. Фебруар.