ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у следећим улицама: Бранка Радичевића, Јелене Главашки, Мавровска, Зетска – код базена и стадиона.

Поправка покидане уличне мреже у Цариградској улици.

Провера шахти атмосферских сливника у улици Васе Чарапића.