ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У оквиру планског одржавања канализационе мреже, током дана екипе ЈКП “Наиссус“ обављају радове на следећим локацијама:

РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ СЛИВНИКА ПО НАЛОГУ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША:

Браће Вуксановић, Бул. 12. Фебруар

ИСПИРАЊЕ УЛИЧНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Златка Балоковића, Боривоја Гојковића, Књажевачка 46

ПРОВЕРА ШАХТ ПОКЛОПЦА

Бранка Миљковића – Филипа Филиповића