ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у следећим улицама: Друге пролетерске бригаде, Васе Пелагића, Хусинских рудара, на Булевару Медијана.

Давање прикљуачка за канализациону мрежу у улици Бабичких одреда.

Испирање уличне мреже у улици Озренског одреда.