ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у следећим улицама: Боре Вукумировића, Ивана Горана Ковачића, Великојастребачка, Војводе Танкосића.

Отпушење унутрашње инсталације у пункт ОВМ Његошева.

Насипање тампона од шљунка, ограђивање рова у ул. Инжењера Бирвиша.