ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У оквиру планског одржавања канализационе мреже, током дана екипе ЈКП “Наиссус“ обављају радове на следећим локацијама:

РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ СЛИВНИКА ПО НАЛОГУ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША:

Шабана Бајрамовића, Бул. 12. Фебруар

ИСПИРАЊЕ УЛИЧНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Златка Балоковића, Боривоја Гојковића

ДАВАЊЕ ПРИКЉУЧКА

Црногорска бб

ВАЂЕЊЕ ЗАМЕНСКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ СЕРВИСИРАНЕ ПУМПЕ

ПС Никола Тесла

ОТПУШАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Ново Село – Др. Саве Петровића 23

РАД НА ЗАХТЕВ

ЈКП „НАПРЕДАК“ Сокобања