BEZGOTOVINSKO PLAĆANJE RAČUNA

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Bezgotovinsko plaćanje je moguće izvršiti elektronskim putem korišćenjem aplikacija poslovnih banaka ili na šalterima banaka, ovlašćenih menjačnica i ekspoziturama pošte. Korisnici usluga mogu izvršiti plaćanje redovnih računa, zaostalih dugovanja kao i obaveza preuzetih potpisivanjem ugovora o naplati potraživanja u više mesečnih rata.

Plaćanje se obavlja tako što korisnik, pored osnovnih ličnih podataka, predviđeni iznos uplaćuje na jedan od brojeva žiro računa JKP „Naissus„ Niš, a u rubrici „poziv na broj“ unese matični broj potrošača iz originalnog računa JKP „Naissus“ Niš. Brojevi žiro računa su ispisani u gornjem desnom uglu originalnog računa za vodu i usluge kanalizacije.

Brijevi žiro računa:

AIK BANKA 105-353-37

UNICREDIT BANKA 170-30005495000-14

BANKA INTESA 160-7345-60

KOMERCIJALNA BANKA 205-40950-40

OTP BANKA – STARI TEKUĆI RAČUN – 275-0010228420274-35 VAŽI DO 29.04.2021. god. OTP BANKA – NOVI TEKUĆI RAČUN 325-9500500102244-81 VAŽI OD 30.04.2021. god.

RAIFFEISEN BANK 265-4020310000450-07

POŠTANSKA ŠTEDIONICA 200-2236000101002-19

EUROBANK 205-3010000025020-06

ERSTE BANK 340-0000011020604-83

Kako je preporuka da preko šaltera treba obavljati samo neophodne usluge, koje nije moguće uraditi na drugi način sve potrebne iformacije možete dobiti na telefone 018/502 777 ili 0800 323 320 (besplatan poziv) ili uputiti reklamaciju računa i druge zahteve na mejl  reklamacije@naissus.co.rs

Ostale vesti