БЕЗГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА

Безготовинско плаћање је могуће извршити електронским путем коришћењем апликација пословних банака или на шалтерима банака, овлашћених мењачница и експозитурама поште. Корисници услуга могу извршити плаћање редовних рачуна, заосталих дуговања као и обавеза преузетих потписивањем уговора о наплати потраживања у више месечних рата.

Плаћање се обавља тако што корисник, поред основних личних података, предвиђени износ уплаћује на један од бројева жиро рачуна ЈКП „Наиссус„ Ниш, а у рубрици „позив на број“ унесе матични број потрошача из оригиналног рачуна ЈКП „Наиссус“ Ниш. Бројеви жиро рачуна су исписани у горњем десном углу оригиналног рачуна за воду и услуге канализације.

Бријеви жиро рачуна:

АИК БАНКА 105-353-37

UNICREDIT BANKA 170-30005495000-14

BANKA INTESA 160-7345-60

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 205-40950-40

OTP BANKA – СТАРИ ТЕКУЋИ РАЧУН – 275-0010228420274-35 ВАЖИ ДО 29.04.2021. год. OTP BANKA – НОВИ ТЕКУЋИ РАЧУН 325-9500500102244-81 ВАЖИ ОД 30.04.2021. год.

RAIFFEISEN BANK 265-4020310000450-07

ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 200-2236000101002-19

EUROBANK 205-3010000025020-06

ERSTE BANK 340-0000011020604-83

Како је препорука да преко шалтера треба обављати само неопходне услуге, које није могуће урадити на други начин све потребне иформације можете добити на телефоне 018/502 777 или 0800 323 320 (бесплатан позив) или упутити рекламацију рачуна и друге захтеве на мејл  [email protected]