АУТО-ЦИСТЕРНА ЗА ПРЕВОЗ ПИЈАЋЕ ВОДЕ

Током дана наставља се снабдевање становништва пијаћом водом отпремањем ауто-цистерне у селима: Малча, Јасеновик, Радикина бара и Сићево.

????????????????????????????????????