АНГАЖОВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЈКП“НАИССУС“ НИШ


Овог преподнева, у просторијама ЈКП“Наиссус“, у улици Кнегиње Љубице 1/I oдржан је заједнички састанак особа са инвалидитетом, руководства предузећа ЈКП“Наиссус“ Ниш и новинара. Том приликом је 13 особа са инвалидитетом путем јавних радова примљено и ангажовано на 4 месеца у ЈКП“Наиссус“.

На основу јавног конкурса за организовано спровођење јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2021. години, остварује се сарадња између Националне службе за запошљавање, Града Ниша и ЈКП“Наиссус“.

Новозапослени ће обављати административне послове, у правној, служби баждарнице и сектору трговине.

– Ми, као друштвено одговорно предузеће, и ја лично сматрам да особе са инвалидитетом могу да дају велики допринос и да то за вас није никакав ограничавајући фактор тако да ћемо остварити сарадњу на обострану корист. Ми смо обезбедили за све вас одговарајућа радна места, добићете своје радне задатке, сигуран сам да ћете да их обављате на квалитетан начин и ја вам стојим на располагању за сваку врсту дилеме и сваку врсту проблема на који наиђете, а ту су и моји сарадници на које можете да се ослоните, пре свих Јована Паравина, те тако добродошли и са срећом – напоменуо је у поздравном обраћању в.д. директора Горан Милосављевић.

Јавни радови на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом, које су пријављене на евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Ниш, реализује се у циљу очувања и унапређења радних способности, односно радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом на тржишту рада, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.