6508/1-1-04 – Услуге поправке и одржавања грађевинских машина и припадајуће опреме, обликован у четири партије, ради закључења оквирног споразума, за партију 1.2.18.3 Поправка грађевинске машине ВОЛВО