ОШТЕЋЕЊА НА МРЕЖИ У УЛИЦИ СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА

Вода цури и пуни шахте, потребан је ископ на два места у улици Светолика Ранковића, код бројева 27 и 46. Због поправке водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Светолика Ранковића.

КВАР НА ВЕЗИ У НАСЕЉУ НИКОЛА ТЕСЛА

Вода на улици, потребан је ископ у насељу Никола Тесла, у улици Бориса Крајгера, код броја 21. Због поправке водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Бориса Крајгера.

ПОПРАВКЕ НА МРЕЖИ У ГОРЊЕМ МАТЕЈЕВЦУ

Наставак радова у Горњем Матејевцу, у улицама: Просветној, Поп Игњатовој, код броја 52, Хајдук Вељковој, код бр. 16. Због поправке водоводне мреже могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у Горњем Матејевцу.

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПРИКЉУЧНИМ ВЕЗАМА У ВЕЋЕМ БРОЈУ СЕЛА

Вода на површини, потребан је ручни ископ у селу Трупале, у улици Светосавској, и оспсобљавање првих вентила у више села: Горњој Топоници, у Првомајској улици, у Мезграји код драгстора, Бубањ селу, у ул. Маршала Тита, у Сечаници, у Кнежици на две локације. Због поправки прикључних веза могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у поменутим селима.

КВАРОВИ НА ПРИКЉУЧНИМ ВЕЗАМА У ВИШЕ УЛИЦА

Вода на површини, потребно је оспсобљавање првих вентила у већем броју улица: Апеловац, код броја 63, Бубањска долина, код бројева 68 и 89, Ђердапска, код броја 1, Паси Пољана у ул. Радивоја Кораћа. Због поправки прикључних веза могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у поменутим улицама.