ПАРТИЗАНСКИХ КУРИРА БР. 3

Квар на прикључној вези у улици Пертизанских курира бр. 3, потребно раскопавање. Због радова на поправци прикључне везе доћиће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.

ЗАЈЕЧАРСКА ББ

Квар на прикључној вези Зајечарској улици бб, неопходно раскопавање. Због радова на поправци прикључне везе доћиће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.